Aktuality

Oznam pre certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva kvality - nová služba 13.01.2017
SNAS poskytuje novú službu pre certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva kvality v oblasti systémov manažérstva stavu konca kovového odpadu QMS-EWM podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Žiadosti o akreditáciu/rozšírenie akreditácie je možné podávať od 16.01.2017.