Aktuality

SNAS ponúka nové technické oblasti akreditácie pre certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva 14.12.2020
Oznamujeme, že na základe záujmu verejnosti SNAS úspešne dokončil implementáciu a ponúka 2 nové technické oblasti akreditácie pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy:

- Certifikácia Systému plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 (skratka BCMS)
- Certifikácia Systém manažérstva IT služieb podľa ISO 20000-1: 2018 (skratka ITSMS)
Základnými požiadavkami pre získanie akreditácie je plnenie požiadaviek ISO/IEC 17021-1 a plnenie:

- ISO / IEC TS 17021-6: 2014 pre certifikáciu BCMS v súlade s normou ISO 22301:2019
- ISO/IEC 20000-6: 2017 pre certifikáciu ITSMS v súlade s normou ISO / IEC 20000-1:2018
SNAS začne prijímať žiadosti od záujemcov dňom:
15.januára 2021

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v aktualizovaných dokumentoch SNAS:
- Všeobecné a prierezové Metodické smernice akreditácie: MSA-04, MSA-05, MSA-06
- Metodické smernice akreditácie pre Certifikačné orgány: MSA-CS/01, MSA-CS/15
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=14