Elektronické služby pre poskytovanie akreditačných služieb a overenie dodržiavania zásad SLP

Slovenská národná akreditačná služba spustila elektronické služby pre poskytovanie akreditačných služieb a overenie dodržiavania zásad SLP od 4.4.2016. Všetky procesy, vrátane podávania žiadostí o akreditačné služby/overenie dodržiavania zásad SLP, ich priebehu, spracovania výstupov z posudzovania a vybavenia celej služby, sú riešené elektronicky - priamo v Akreditačnom informačnom systéme (AIS).

Pre prácu v prostredí AIS je požadované pripojenie do internetu a webový prehliadač. Prístup do AIS je možný kedykoľvek na adrese https://ais.snas.sk.

Noví žiadatelia o akreditáciu/overenie dodržiavania zásad SLP musia pred podaním žiadosti najprv zaregistrovať právny subjekt, ktorý chce požiadať o akreditáciu/overenie dodržiavania zásad SLP, na https://ais.snas.sk.

Žiadosť o akreditačnú službu/overenie dodržiavania zásad SLP sa podáva výlučne prostredníctvom AIS.

Viac informácií o práci v AIS nájdete po prihlásení sa do systému v Používateľskej príručke pre subjekt, dostupnej kliknutím na meno prihláseného používateľa v pravej hornej časti obrazovky.