SNAS sa stal signatárom IAF MLA v oblasti certifikácie osôb

Na 30. Valnom zhromaždení Medzinárodného akreditačného fóra (International Acccreditation Forum - IAF), ktoré sa konalo v New Delhi v dňoch 26.októbra – 4. novembra 2016, bola prijatá rezolúcia "IAF Resolution 2016-22", ktorou sa rozšírilo u uvedených akreditačných orgánov - členov IAF ich signatárstvo IAF MLA

o hlavnú oblasť: Certifikáciu osôb – ISO/IEC 17024.

SNAS pripravuje pre certifikačné orgány certifikujúce osoby "Dohody o udelení licencie na používanie kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby", na základe ktorej môže byť táto značka

Kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby

používaná akreditovanou osobou na hlavičkových papieroch, v cenových ponukách, na propagačných materiáloch alebo na webových stránkach v súvislosti s hlavnou oblasťou IAF MLA – Certifikáciou osôb.

Kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby nesmie byť používaná na akreditovaných certifikátoch vydaných certifikačným orgánom.

Používanie tejto kombinovanej značky zákazníkmi certifikačného orgánu certifikujúceho osoby nie je dovolené.