Akreditácia certifikačných orgánov certifikujúcich produkty v oblasti sektorovo špecifickej schémy eIDAS

Posudzovanie zhody podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS)

SNAS v rámci akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty podľa ISO/IEC 17065: 2012 vykonáva od januára 2017 akreditáciu orgánov posudzovania zhody podľa čl. 3 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS).

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore v aktualizovaných metodických smerniciach na akreditáciu MSA-04, MSA-CP/01, MSA-CP/03 a v novej MSA-CP/05.Súvisiace súbory na stiahnutie.
klik pre otvorenie súboruPosudzovanie zhody podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS)105,59 kBstiahnuť