Elektronická fakturácia

Prejdite na praktický spôsob doručovania vašich faktúr e-mailom v elektronickej podobe!
Využite jednoduchý, pohodlný, rýchly, bezpečný a ekologický spôsob doručovania faktúr za služby SNAS - môžeme vám ich zasielať v elektronickej podobe priamo na vašu e-mailovú adresu.
Elektronické faktúry, zasielané SNAS sú zabezpečené elektronickým podpisom a sú plnohodnotným daňovým dokladom. Elektronické faktúry zvýšia váš komfort - umožnia prehľadnú archiváciu a vyhľadávanie, či v prípade potreby možnosť preposlania faktúry ďalej e-mailom.

Aktivácia elektronickej faktúry:
V prípade záujmu o elektronickú faktúru vyplňte „Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry“:
(na stiahnutie vo formáte PDF) - efaktura-suhlas'
(na stiahnutie vo formáte DOC) - efaktura-suhlas'

a dokument následne doručte SNAS poštou alebo e-mailom.
Ďalšiu faktúru vám už nevystavíme v tlačenej forme, ale zašleme ju na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry.

Po doručení elektronickej faktúry:
Faktúry sú doručované z adresy: fakturacia@snas.sk. Faktúra sa nachádza v prílohe e-mailu v súbore vo formáte pdf, ktorého názov obsahuje číslo faktúry.
Prílohu Vám odporúčame otvoriť až po uložení do zložky, v ktorej budete trvalo archivovať elektronické faktúry. Po otvorení pdf dokumentu sa zobrazí štandardná faktúra, na základe ktorej môžete realizovať úhradu. V prípade, že sa Vám dokument nezobrazí, uistite sa, či máte nainštalovaný prehliadač Adobe Reader alebo iný pdf prehliadač.

Podrobné informácie o zabezpečení elektronickej faktúry:
Elektronickú faktúru dostanete e-mailom z adresy: fakturacia@snas.sk. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry vyhotovenej SNAS v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom.
Doručená faktúra - pdf dokument je elektronicky podpísaná v súlade so zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou PSCA.