Oznam pre orgány posudzovania zhody

V súlade s rezolúciou IAF 2017-20 si Vás dovoľujeme upozorniť, že nesmie existovať žiadna akreditovaná certifikácia podľa normy ISO 31000: 2009 Manažérstvo rizika. Zásady a návod (dátum publikácie 13.11.2009).
ISO 31000 výslovne uvádza, že nie je určená ani vhodná na certifikáciu a akýkoľvek certifikát by bol zneužitím normy. Preto sú orgány posudzovania zhody dôrazne vyzvané, aby nepropagovali a neposkytovali certifikáciu podľa ISO 31000. Od akreditačných orgánov a orgánov posudzovania zhody sa vyžaduje, aby sekretariátu ISO hlásili akékoľvek zneužitie alebo vyžadovanie takejto certifikácie.