Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave - tachografov I. a II. Generácie

Dňa 5.6.2019 bolo Ministerstvom dopravy a výstavby SR vydané Usmernenie pre autorizované osoby (dielne – kalibračné laboratóriá) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave – tachografov I. a II. Generácie.

Uvedené usmernenie nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy alebo na http://www.digitalnytachograf.sk/aktuality-15.html.


Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá - Mgr. Zuzana Tunegová, mobil: 0940 642 303, e-mail: zuzana.tunegova@snas.sk .

Doplnenie pre žiadateľov o akreditáciu na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave: „Žiadateľ o akreditáciu alebo o rozšírenie akreditácie na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave je povinný sa úspešne zúčastniť MLPM u kompetentného poskytovateľa skúšok spôsobilosti. V prípade žiadosti o prvé udelenie akreditácie a rozšírenie akreditácie na kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave, je dostatočná prihláška na MLPM u kompetentného poskytovateľa MLPM. Expert SNAS sa počas svedeckého posudzovania zúčastní daného MLPM.“