Slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku SNAS

Pri príležitosti 20. výročia vzniku SNAS, si chceme počas celého roku 2019 pripomínať význam akreditácie, najmä prezentáciou činnosti SNAS a zdôrazňovaním jej úlohy v systéme posudzovania zhody a dohľadu nad trhom, prostredníctvom rôznych druhov seminárov a prednášok, určených laickej i odbornej verejnosti.

K našim narodeninám sme absolvovali aj slávnostné podujatie, ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2019 v hoteli APOLLO v Bratislave. Celé podujatie sa nieslo v duchu oslavy akreditácie na Slovensku. Jej medzinárodný význam podčiarkol vo svojom príhovore najmä p. Andreas Steinhorst, sekretár EA. Medzi ostatnými rečníkmi vyzdvihovali prínos SNAS na Slovensku najmä predseda ÚNMS SR p. Pavol Pavlis, predseda Dozornej rady SNAS p. Emil Košút a p. Štefan Král, zástupca predsedu HAV p. Jaromíra Markoviča. Nielen 20 ročnou históriou Slovenskej akreditačnej služby, ale i vývojom akreditácie dávno pred jej vznikom, nás previedol p. Karol Richter, ktorý na SNAS stále pôsobí ako vedúci posudzovateľ a odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti. Vyvrcholením oficiálnej časti programu, bol príhovor riaditeľa SNAS p. Martina Senčáka, ktorý predniesol aj slávnostný prípitok. Následne sa pozvaní hostia presunuli na pripravený raut. Umeleckým spríjemnením celej akcie boli vystúpenia slovenskej speváčky JANAIS.
Účastníkom podujatia chceme poďakovať, že s nami prišli osláviť pre nás tak významnú udalosť a prajeme SNAS-u ďalších minimálne 20 rokov úspešného poskytovania akreditačných služieb, spokojných zákazníkov a najmä vysoko erudovaných, spokojných zamestnancov.

20. výročie – foto1 20. výročie – foto2 20. výročie – foto3