SNAS v rámci akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich osoby podľa ISO/IEC 17024: 2012 poskytuje od januára 2020 akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre certifikáciu audítora kybernetickej bezpečnosti podľa záväznej certifikačnej schémy Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) – Certifikačná schéma overovania odbornej spôsobilosti audítora, v súlade s § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.