Aktuality

Pracovná ponuka - Odborný garant08.09.2020Odborný garant - špecialista v akreditácii (Skúšobné laboratóriá)
Pracovná ponuka – Posudzovateľ08.09.2020Posudzovateľ - špecialista v akreditácii skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025)