Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: TESTEK, a.s.
Adresa: Plachého 14, 841 02 Bratislava
IČO: 35914114
web: www.testek.sk
Čl.č.reg.čl: 209
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Inšpekčný útvar spoločnosti TESTEK, a.s., Inšpekčný orgán typ A
Adresa: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Tel.1: +421 2 6353 0259
Tel.2: +421 904 555 890
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Marián Rybianský
Funkcia: vedúci inšpekčného útvaru
Fax.: +421 2 6353 0258
Email: marian.rybiansky@testek.sk
 
Oblasť akreditácie: Inšpekčné orgány
Číslo osvedčenia: I-022
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 10.06.2016 - Platnosť do 10.06.2021
Spôsobilosť na činnosť: Spôsobilosť vykonávať overovanie plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel v rozsahu akreditácie uvedenom v prílohe osvedčenia.

V mene akreditovaného inšpekčného orgánu koná a za správnosť správ z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonanie technickej kontroly zodpovedá riaditeľ spoločnosti a vedúci inšpekčného útvaru Ing. Marián Rybianský.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 10.06.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A subjekt preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17020: 2012.

Adresa pre poštový styk: TESTEK, a.s., P.O.Box 84, Plachého 14, SK - 840 02 Bratislava 42


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS