Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Národná energetická spoločnosť a.s.
Adresa: Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 769 233
web: www.nes-as.sk
Čl.č.reg.čl: 311
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Laboratórium emisných meraní
Adresa: Zvolenská cesta 1 , 974 05 Banská Bystrica
Tel.1: +421 484 157 202
Tel.2: +421 908 788 808
Kontaktná osoba
Meno: Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.
Funkcia: vedúci Laboratória emisných meraní a Inšpekčného orgánu
Fax.: +421 484 157 202
Email: jozef.soltes@nesbb.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-186
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 23.05.2016 - Platnosť do 23.05.2021
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať diskontinuálne meranie vybraných zložiek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov, vonkajšieho ovzdušia, odber vzoriek odpadových plynov, vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok; fyzikálne skúšky osvetľovacích sústav pozemných komunikácií, fyzikálne skúšky v sústavách tepelných zariadení na účely energetických auditov, odber vzoriek palív a popolovín, vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok.2. fyzikálne skúšky osvetľovacích sústav pozemných komunikácií, fyzikálne skúšky v sústavách tepelných zariadení na účely energetických auditov, odber vzoriek palív a popolovín, vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 23.05.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek noriem ISO/IEC 17025: 2005 a CEN/TS 15 675: 2007.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS