Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Národná energetická spoločnosť a.s.
Adresa: Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 769 233
web: www.nes-as.sk
Čl.č.reg.čl: 311
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Inšpekčný orgán
Adresa: Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica
Tel.1: +421 484 157 202
Tel.2: +421 908 788 808
Kontaktná osoba
Meno: Dr.-Ing. Jozef Šoltés, CSc
Funkcia: vedúci Laboratória emisných meraní a Inšpekčného orgánu
Fax.: +421 484 157 202
Email: jozef.soltes@nesbb.sk
 
Oblasť akreditácie: Inšpekčné orgány
Číslo osvedčenia: I-035
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 23.05.2016 - Platnosť do 23.05.2021
Spôsobilosť na činnosť: inšpekcia zhody automatizovaných meracích systémov emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania do okolitého ovzdušia a súvisiacich referenčných a stavových veličín odpadových plynov (AMS-E), inšpekciu automatizovaných meracích systémov emisií skleníkových plynov (AMS-G); inšpekcia zhody automatizovaných meracích systémov kvality vonkajšieho ovzdušia (AMS-KO) podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 23.05.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A subjekt preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17020: 2012.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS