Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: ISO QUALITYCERT s.r.o.
Adresa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO: 46 160 736
web: www.isoqualitycert.sk
Čl.č.reg.čl: 427
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Certifikačný orgán
Adresa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Tel.1: +421 9011 465 892
Tel.2: +421 907 782 061
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Branislav Matejovič
Funkcia: vedúci certifikačného orgánu
Fax.: -
Email: matejovic@isoqualitycert.sk; schmotzerova@isoqualitycert.sk; isoqualitycert@isoqualitycert.sk
 
Oblasť akreditácie: Subjekty certifikujúce systémy manažérstva BOZP (OH&S MS)
Číslo osvedčenia: R-089
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 30.08.2016 - Platnosť do 15.10.2019
Spôsobilosť na činnosť: je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001: 2007 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe tohto osvedčenia o akreditácii. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 30.08.2016
Poznámky:

Ľubica Schmotzerová, riaditeľka spoločnosti.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS