Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: PROFING, s.r.o.
Adresa: Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava
IČO: 31 324 886
web: profing.eu
Čl.č.reg.čl: 479
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: PROFING, s.r.o.
Adresa: Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava
Tel.1: +421 2 5363 4861
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Ján Judák, CSc.
Funkcia: konateľ
Fax.: -
Email: judak@profing.eu
 
Oblasť akreditácie: Overovatelia emisií skleníkových plynov
Číslo osvedčenia: V-003
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 26.11.2014 - Platnosť do 17.12.2018
Spôsobilosť na činnosť: podľa požiadaviek EN ISO 14065:2013 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 vykonávať overovanie správ o emisiách skleníkových plynov a správ o úrovniach činností podľa zákona č. 414/2012 Z. z. a nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012
Špecifikácia činnosti: Príloha SK  Príloha EN   - Zo dňa: 26.11.2014
Poznámky:

1. Štáty, v ktorých overovateľ vykonáva overovanie: SK

2. Administratívne opatrenia uložené overovateľovi: žiadne


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS