Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Avekol, spol. s r.o.
Adresa: Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
IČO: 47 510 862
web: www.avekol.sk
Čl.č.reg.čl: 483
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Skúšobné laboratórium
Adresa: Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Tel.1: +421 911 050 421
Tel.2: +421 417 63 30 37
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Renáta Feriancová
Funkcia: vedúca skúšobného laboratória
Fax.: -
Email: feriancova@avekol.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-344
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 29.04.2014 - Platnosť do 29.04.2019
Spôsobilosť na činnosť: výkon meraní imisií hluku v životnom prostredí, meranie expozície hluku a vibráciám v pracovnom prostredí, meranie vibrácií vo vnútri budov, meranie vloženého útlmu bariér, meranie akustických vlastností vozoviek, meranie akustických vlastností budov, priestorov a stavebných konštrukcií, tvorbu hlukových máp a vyjadrovať názory a interpretácie podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 29.07.2015
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS