Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Metrologia Holding s. r. o.
Adresa: Tomanova 35, 831 07 Bratislava
IČO: 46 329 218
web: si-testing.com; www.areko.sk
Čl.č.reg.čl: 377
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Metrologické laboratórium
Adresa: ,
Tel.1: +421 2 4363 40 44
Tel.2: +35 987 812 21 50
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Stojan Stojanov; Ing. Rudolf Košťál
Funkcia: konateľ
Fax.: +421 24 363 40 45
Email: areko@areko.sk; si_testing@abv.bg
 
Oblasť akreditácie: Kalibračné laboratóriá
Číslo osvedčenia: K-098
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 24.08.2016 - Platnosť do 24.11.2019
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky, hmotnosti, objemu, momentu sily, tvrdosti gumy a plastov, tlaku, relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty; meranie hmotnosti, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a tlaku podľa rozsahu uvedeného v prílohe.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 24.08.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

  • Pracovisko Tomanova 35, 831 07 Bratislava
  • Pracovisko Levski G, bl. 44A, 1836 Sofia, Bulgaria 02 Svit


  • © 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
    Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS