Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
IČO: 00 156 582
web: uksup.sk
Čl.č.reg.čl: 016
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Odbor laboratórnych činností
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Tel.1: 00421 2 59 880 272
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Eva Frančiaková
Funkcia: riaditeľka OLČ
Fax.: -
Email: eva.franciakova@uksup.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-356
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 07.09.2016 - Platnosť do 20.05.2020
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať fyzikálne, chemické a mikroskopické skúšky znakov kvality v krmivách, fyzikálne a chemické skúšky pôd, hnojív a surovín na ich výrobu, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok, vín a muštov, fyzikálne skúšky osív a sadív obilnín, olejnín, priadnych rastlín, krmovín, riep, zelenín, kvetín a liečivých rastlín, skúšanie odrodovej identity a homogenity obilnín, odrôd, osív, rastlinného tovaru a potravinových vstupov podľa fixného rozsahu akreditácie; vykonávať detekciu, identifikáciu a kvantitatívne stanovenie obsahu geneticky modifikovaných organizmov, detekciu a identifikáciu rastlinných patogénov a kontrolu zdravotného stavu rastlín podľa flexibilného rozsahu akreditácie.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 07.09.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005.


 • Skúšobné laboratórium analýzy krmív

  pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

 • Skúšobné laboratórium analýzy hnojív

  pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

 • Skúšobné laboratórium analýzy pôd

  pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava; pracovisko Zvolen, ul. J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen; pracovisko Košice, Letná 3, 041 39 Košice;

 • Skúšobné laboratórium analýzy vína

  pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

 • Skúšobné laboratórium analýzy osív a sadív

  pracovisko Zvolen, ul. J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen; pracovisko Košice, Letná 3, 041 39 Košice;

 • Oddelenie molekulárnej biológie, Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium

  pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava


© 2002-2018 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS