Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: LIGNOTESTING, a.s.
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35745924
web: www.lignotesting.sk
Čl.č.reg.čl: 104
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: PROCERT Certifikačný orgán certifikujúci manažérske systémy
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
Tel.1: +421 2 43 64 30 75
Tel.2: +421 905 584 714
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Tatiana Fačková
Funkcia: vedúca certifikačného orgánu certifikujúceho manažérske systémy
Fax.: +421 2 43 63 29 58
Email: fackova@lignotesting.sk
 
Oblasť akreditácie: Subjekty certifikujúce systémy environmentálneho manažérstva (EMS)
Číslo osvedčenia: R-001
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 01.04.2015 - Platnosť do 01.04.2020
Spôsobilosť na činnosť: podľa požiadaviek ISO/IEC 17021: 2011 vykonávať certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001: 2004 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 01.04.2015
Poznámky:


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS