Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
IČO: 00 057 380
web: tsu.sk
Čl.č.reg.čl: 009
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Skúšobňa TSÚ
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Tel.1: +421 33 7957 160
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Jozef Pillár, (1); Peter Summer (2); Ing. Tomáš Bednárik, (3); Ing. Dušan Letko, (4); Ing. Marián Svetlík, (5).
Funkcia: (1) technický vedúci skúšobne tepelnej techniky; () technický vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb; (3) technický vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení; (4) technický vedúci skúšobne technickej akustiky a spotrebného tovaru; (5) technický vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov.
Fax.: +421 33 7957 172
Email: dusan.letko@tsu.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-047
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 18.04.2016 - Platnosť do 13.09.2018
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať skúšky fyzikálnych, mechanických, funkčných, ergonomických, prevádzkových vlastností, skúšky EMC, skúšky bezpečnosti pri používaní, elektrickej a ekologickej bezpečnosti, skúšky horľavosti strojov a zariadení, spotrebičov plynových a na tuhé palivá, solárnych systémov, zdravotníckych pomôcok, armatúr, hasiacich prístrojov, hračiek, kočíkov, bicyklov, obalov na prepravu nebezpečných látok, izotermických dopravných a prepravných prostriedkov; určovanie parametrov výherných a zábavných prístrojov; elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní; určovanie emisií a imisií hluku a mechanického kmitania v pracovnom a životnom prostredí a skúšaných výrobkov
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 18.04.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005.


© 2002-2018 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS