Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
IČO: 57380
web: www.tsu.sk
Čl.č.reg.čl: 009
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Metrologické laboratórium
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Tel.1: +421 33 7957 219
Tel.2: +421 33 7957 194
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Peter Pikus
Funkcia: vedúci kalibračného laboratória
Fax.: +421 33 7957 235
Email: kalib@tsu.sk
 
Oblasť akreditácie: Kalibračné laboratóriá
Číslo osvedčenia: K-021
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 12.10.2016 - Platnosť do 10.10.2019
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať kalibráciu meradiel, dĺžky, tlaku, momentu sily, teploty, jednosmerného a striedavého elektrického napätia, jednosmerného a striedavého elektrického prúdu, elektrického odporu, jednosmerného a striedavého elektrického výkonu; kalibráciu osciloskopov, meradiel prietoku vody a vlhkosti vzduchu, meranie povrchovej teploty, kalibrácia zvukomerov a integrujúcich – priemerujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, akustických kalibrátorov, osobných zvukových expozimetrov, kalibrácia vibrometrov, senzorov kmitania a kalibrátorov mechanického kmitania, kalibrácia váh s neautomatickou činnosťou podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 12.10.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne, laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS