Kalibračné laboratóriá - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Kalibračných laboratórií
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 11/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M:2013) 02/17
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Skúšobné laboratóriá - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Skúšobné laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 11/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Medicínske laboratóriá - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Medicínske laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 11/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Inšpekčné orgány - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov (Príloha 2: ILAC G28 07/2018 Pokyny na formuláciu rozsahov akreditácie inšpekčných orgánov) 06/21
Stiahnuť
MSA-I/02 Metodická smernica na akreditáciu MSAI/02: Aplikácia ISO/IEC 17020: 2012 na akreditáciu inšpekčných orgánov (ILAC-P15: 07/2020, Dodatok 1 – ILAC-G27:07/2019 – Návod na merania vykonávané ako 06/21
Stiahnuť
info Účinnosť od 22.11.2021
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Organizátori skúšok spôsobilosti - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 11/21
Stiahnuť

Manažérske systémy - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Manažérske systémy
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-CS/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 05/21
Stiahnuť
MSA-CS/04 IAF záväzný dokument na audit a certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami (IAF MD 1: 2018) 03/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/05 IAF záväzný dokument na prevod akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD 2: 2017) 06/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/08 Návod na aplikáciu EN 45011 a ISO/IEC 17021 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02: 2013) 08/13
Stiahnuť
info
MSA-CS/09 Dodržiavanie právnych predpisov ako súčasť akreditovanej certifikácie podľa ISO 14001: 2015 (EA-7/04 M: 2017) 06/17
Stiahnuť
info
MSA-CS/10 IAF záväzný dokument Aplikácia ISO/IEC 17021 pri auditoch integrovaných systémov manažérstva (IAF MD 1 02/21
Stiahnuť
info
MSA-CS/11 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IAF MD 5:2019) 04/20
Stiahnuť
info
MSA-CS/13 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO/IEC 17021 v systémoch manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky (I 06/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/15 Svedecké posudzovania pre akreditáciu certifikačných orgánov systémov manažérstva (IAF MD 17: 2019) 05/21
Stiahnuť
info
MSA-CS/17 Požiadavky na prechod na ISO 45001: 2018 z OHSAS 18001: 2007 (IAF MD 21: 2018) 03/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/18 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 na certifikáciu systémov manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OH&SMS) (IAF MD 22: 2019) 04/19
Stiahnuť
info
MSA-CS/19 Riadenie subjektov konajúcich v mene akreditovaných certifikačných orgánov na systémy manažérstva (IAF MD 23:2018) 05/19
Stiahnuť
info
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Certifikácia osôb - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 01/22
Stiahnuť
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 11/17
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Certifikácia produktov - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Orgány certifikujúce produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16
Stiahnuť
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 06/21
Stiahnuť
MSA-CP/04 Pokyny EA pre akreditáciu certifikácie produktov v primárnom sektore pomocou vzorkovania pracovísk (EA-6/04 M:2011) 04/13
Stiahnuť
info
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 09/21
Stiahnuť
MSA-CP/06 Aplikácia dokumentu ERA 1172/002 V3.1 pri posudzovaní orgánov certifikujúcich produkty podľa certifikačnej schémy ECM 10/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Environmentálni overovatelia - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť

Overovatelia emisií skleníkových plynov - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 09/19
Stiahnuť
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/21
Stiahnuť
MSA-V/04 EA dokument pre uznávanie overovateľov podľa smernice EÚ ETS (EA-6/03 M:2013) 11/17
Stiahnuť
info

Atestácia plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek - Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Atestácia plnenia notifikačných /autorizačných požiadaviek
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Správna laboratórna prax - Metodické smernice

Metodické smernice na akreditáciu - Správna laboratórna prax
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19
Stiahnuť
info
MSA-G/01 Zásady SLP, všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie k zásadám SLP 01/18
Stiahnuť
info
MSA-G/02 Postupy pre monitorovacie autority pri monitorovaní súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe 03/17
Stiahnuť
MSA-G/03 Inšpekcie laboratórií a audity štúdií 03/17
Stiahnuť
MSA-G/04 Správna laboratórna prax a zabezpečenie kvality 03/17
Stiahnuť
MSA-G/05 Súlad laboratórnych dodávateľov so zásadami SLP 03/17
Stiahnuť
MSA-G/06 Aplikácia zásad SLP na terénne štúdie 04/17
Stiahnuť
MSA-G/07 Aplikácia zásad SLP na krátkodobé štúdie 04/17
Stiahnuť
MSA-G/08 Úloha a zodpovednosti vedúceho štúdie v štúdiách SLP 04/17
Stiahnuť
MSA-G/09 Pokyny na vypracovanie správ z inšpekcie testovacích pracovísk a auditov štúdií 04/17
Stiahnuť
MSA-G/11 Úloha a zodpovednosti objednávateľa štúdie v aplikácii zásad SLP (OECD Guideline No. 11) 04/18
Stiahnuť
MSA-G/12 Vyžiadanie a uskutočnenie inšpekcií a auditov štúdií v inej krajine (OECD Guideline No. 12) 04/18
Stiahnuť
MSA-G/13 Aplikácia zásad SLP na organizáciu a riadenie multicentrových štúdií (OECD Guideline No. 13) 04/18
Stiahnuť
MSA-G/14 Aplikácia zásad správnej laboratórnej praxe na in vitro štúdie 07/18
Stiahnuť
MSA-G/15 Zriadenie priestorov na uchovávanie v súlade so zásadami SLP 07/18
Stiahnuť
MSA-G/16 Požiadavky SLP pre peer review v histopatológii 05/17
Stiahnuť
MSA-G/17 Aplikácia zásad SLP na počítačové systémy 09/17
Stiahnuť
MSA-G/18 Stanovisko OECD týkajúce sa vzťahu medzi SLP a ISO/IEC 17025 05/17
Stiahnuť
MSA-G/19 Manažment, charakterizácia a použitie testovaných látok 07/18
Stiahnuť