Semináre SNAS - 2022

Semináre | Stránky | SNAS

V roku 2022 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.
V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2022.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.
Všetky semináre organizované SNAS sú bezplatné.
V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Webex meetings - download

Semináre | Stránky | SNAS

Semináre | Stránky | SNASDovoľujeme si Vám oznámiť, že budeme robiť plánované semináre SNAS na rok 2022  online, alebo kombinovane prostredníctvom aplikácie Webex Meetings. 

Inštrukcie k jednotlivým seminárom budú zasielané prihláseným účastníkom e-mailom.

Por.
č.
Druh semináru Program Termín
konania
Miesto
konania
Odborný
garant
Prihláška
1. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) Program 23.05.2022 online Kuťková Možnosť prihlásiť sa, bola najneskôr do 16.05.2022
2. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 25.05.2022 on-line
Webex
Mikušínec, Szabová, Durný Prihlasovanie bolo možné najneskôr do 17.05.2022
3. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) Program 08.06.2022 Bratislava (max. 20 účastníkov) / on-line Pašková Prihlasovanie bolo možné najneskôr do 1.6.2022
4. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) Program 16.06.2022 on-line
Webex
Musil Prihlasovanie bolo možné najneskôr do 09.06.2022
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 14.09.2022 on-line / WEBEX Kothaj Prihláška - prihlasovanie bolo možné najneskôr do 7.9.2022
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009)
Program
14.11.2022 on-line/WEBEX Kuťková, Randus, Kothaj Prihláška - prihlasovanie bolo možné do 7.11.2022
7. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024)
Program
21.11.2022 Bratislava Kuťková Prihláška - prihlasovanie bolo možné najneskôr do 14.11.2022
8. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012)
Program
24.11.2022 on-line Bóriková
Prihlasovanie bolo možné do 17.11.2022
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.