Aktuality

Aktualizácia metodickej smernice MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Vydanie metodickej smernice na akreditáciu MSA-L/01

Účelom metodickej smernice MSA-L/01: Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a poskytovateľov skúšok spôsobilosti, je poskytnúť informácie k definovaniu oblasti a rozsahu akreditácie. Smernica je platná pre všetky typy akreditujúcich sa alebo akreditovaných laboratórií a poskytovateľov skúšok spôsobilosti a je záväzná pre SNAS, žiadateľov o akreditáciu a posudzovateľov laboratórií.

Účinnosť od 01.07.2024

Účinnosť od:

Vydanie novej metodickej smernice na akreditáciu MSA-CS21: Nahrávanie a aktualizácia údajov v databáze IAF

Tento dokument je povinný pre dôsledné uplatňovanie noriem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1. Všetky ustanovenia noriem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1 sa naďalej uplatňujú a tento dokument neodstraňuje žiadne požiadavky uvedených noriem. Tento záväzný dokument (MD) sa vzťahuje na všetky AB, ktoré sú signatármi IAF MLA a poskytujú akreditáciu podľa hlavného rozsahu ISO/IEC 17021-1 a na ich akreditované certifikačné orgány (CB) v tomto rozsahu.

Účinnosť od:

Nové technické oblasti v oblasti akreditácie validačných a verifikačných orgánov

Slovenská národná akreditačná služba od 15.6.2024 poskytuje akreditáciu na výkon verifikácie a/alebo validácie podľa noriem EN ISO 14064-1: 2019, EN ISO 14064-2: 2019 a EN ISO 14067: 2018. Všetky informácie týkajúce oblasti akreditácie Validačných a verifikačných orgánov nájdete na webovej stránke SNAS, časti Akreditácia/Validačné a verifikačné orgány.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodická smernice pre správnu laboratórnu prax MSA-G/02

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring, No.2, Guidance for GLP Monitoring Authorities / Revised Guides for Compliance Monitoring Procedures for Good Laboratory Practice. Environment Monograph No. 110.

Účinnosť od:

Vydanie metodickej smernice MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-05: Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS

Akreditácia znižuje riziko v obchodných činnostiach a poskytuje dôveru finálnym zákazníkom zabezpečením, že akreditované orgány posudzovania zhody plnia príslušné medzinárodné požiadavky a sú spôsobilé vykonávať činnosti, ktoré sú pokryté akreditáciou. Ich spôsobilosť potvrdená akreditáciou signatárom dohôd o vzájomnom uznávaní (EA MLA/BLA, ILAC MRA, IAF MLA) znamená, že akreditovaný CAB je v súlade s medzinárodnými normami a povinnými aplikačnými dokumentmi organizácií združujúcich akreditačné orgány európskeho regiónu a/alebo globálneho akreditačného systému. Orgánmi posudzovania zhody sú kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá, inšpekčné orgány, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikačné orgány na certifikáciu produktov, manažérskych systémov a osôb, environmentálni overovatelia a overovatelia emisií skleníkových plynov. Posudzovatelia a experti zohrávajú v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu. Efektívnosť a dôveryhodnosť akreditačného orgánu závisí od spôsobilosti, profesionality a nezávislosti posudzovateľov a expertov a od efektívneho systému zvyšovania ich kvalifikácie, monitorovania ich výkonu a spôsobilosti a ich hodnotenia.

Účinnosť od:

Aktualizácia Politiky PL-58

Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií podľa požiadaviek normy ISO 15189: 2022. Tento predpis určuje politiku a postup SNAS pri prechode na akreditáciu laboratórií podľa požiadaviek revidovanej normy ISO 15189: 2022 publikovanej v decembri 2022

Účinnosť od:

Aktualizácia Štatútu ST-08

Tento predpis určuje štatúty a rokovacie poriadky Komisií SNAS na vymenovanie posudzovateľov (ďalej len Komisia alebo KVP).

Účinnosť od:

9. jún 2024 sa nesie v znamení témy „Akreditácia: Posilnenie zajtrajška a formovanie budúcnosti.

Dňa 19.3.2024 sa SNAS stal signatárom IAF MLA pre hlavnú oblasť Validácie a Verifikácie ISO/IEC, podoblasť 4. úrovne- ISO 14065: 2020/ ISO 14064-3 a podoblasť 5. úrovne ISO 14064-1 / ISO 14064-2.


Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nové číslo 1/2023 tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy. Časopis je vedeckou periodickou publikáciou. V rámci vydaného čísla bol publikovaný príhovor riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky