Svetový deň akreditácie 2021

9. jún 2021 je Svetovým dňom akreditácie.
Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Témami Svetového dňa akreditácie 2021 sú: "Podpora implementácie cieľov udržateľného rozvoja".
WAD 2021

Informácie k tohtoročnej téme nájdete na stránke https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-day-2021//


Videá k Svetovému dňu akreditácie 2021 nájdete :

Planéta

Ľudia

Prosperita


Plagát Plagát'