Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov - Validácia a verifikácia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle ustanovení čl. 55 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „nariadenie“) určilo Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) za vnútroštátny akreditačný orgán.

MŽP SR ďalej určilo, že SNAS bude vykonávať akreditáciu pre nasledujúci rozsah činností podľa prílohy I nariadenia: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 98.

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov sa vykonáva podľa normy EN ISO/IEC 17029: 2019, EN ISO 14065: 2021 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067, v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084 ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Politiku SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov určuje predpis PL-28. Základné princípy týkajúce sa žiadateľov o akreditačné služby sú uvedené MSA-04. Pravidlá pre používanie loga a značiek SNAS upravuje MSA-02.

Práva, povinnosti a zodpovednosti SNAS a orgánov posudzovania zhody stanovuje MSA-06. V prílohe 1 MSA-06 sú v tab. 1 uvedené Základné a súvisiace dokumenty pre akreditačný proces a v tab. 9 Základné a súvisiace dokumenty pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov.

V oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov sa uplatňujú Metodické smernice na akreditáciu MSA-V/01, MSA-V/02, MSA-V/03 a MSA-V/04.


Všetky uvedené dokumenty, ako aj Šablónu na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov, nájdete nižšie.


Odborným garantom pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Renáta Kuťková, tel.: +421 902 931 603, mail: renata.kutkova@snas.sk

Zástupcom odborného garanta pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Gizela Pelechová, tel.: +421 948 073 247, mail: gizela.pelechova@snas.sk

Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov nájdete na : Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 10. 

Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov 62.42 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 04/23
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/23
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 04/23
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 Kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 09/22
Stiahnuť
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 09/22
Stiahnuť
MSA-V/04 Dokument EA pre akreditáciu overovacích orgánov na účely smernice EÚ ETS (EA-6/03 M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 12/22
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-28 Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov 09/22
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
GHG Šablóna na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov 11/22
Stiahnuť

Kontakt na odborného garanta pre overovateľov skleníkových plynov

Ing. Renáta Kuťková; e-mail: renata.kutkova(@)snas.sk; mobil: +421 902 931 603

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky