Akreditácia environmentálnych overovateľov

Pri posudzovaní environmentálnych overovateľov usilujúcich sa o získanie akreditácie na vykonávanie overovania a validácie environmentálnych vyhlásení sa SNAS riadi ustanoveniami ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026, a príslušných metodických smerníc na akreditáciu vydaných SNAS.

V rámci akreditácie SNAS posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť environmentálnych overovateľov, pričom rozsah akreditácie sa vymedzuje na základe klasifikácie ekonomických činností.

Environmentálny overovateľ musí v zmysle nariadenia spĺňať minimálne požiadavky na rozsah odbornej spôsobilosti a dokladovať pokračujúci odborný rast.

Environmentálny overovateľ musí byť pri vykonávaní svojich činností treťou, externou stranou, nezávislý, a to najmä od audítora alebo konzultanta organizácie, nestranný a objektívny.

Environmentálny overovateľ musí zabezpečiť, aby na neho (ako fyzickú alebo právnickú osobu) nepôsobil žiadny komerčný, finančný ani iný tlak, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodnutia alebo ohroziť dôveru v nezávislosť jeho rozhodnutí a integritu vo vzťahu k overovacím činnostiam a dodržiavanie súladu so všetkými príslušnými pravidlami platnými v tejto súvislosti.

Environmentálny overovateľ musí mať zdokumentované metódy a postupy pre overovanie požiadaviek nariadenia vrátane mechanizmov riadenia kvality a ustanovení o dôvernom charaktere údajov.

Ak je environmentálnym overovateľom organizácia, musí mať k dispozícii organizačnú schému s podrobným uvedením štruktúry a zodpovedností, vrátane vyhlásenia o právnom stave, vlastníctve a zdrojoch financovania.

Ak environmentálny overovateľ vykonáva aj iné činnosti ako overovanie environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu, musí preukázať plnenie podmienok nestrannosti a objektívnosti, teda preukázať, že iné vykonávané činnosti nepriaznivo neovplyvňujú výsledky overovaní.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 9. 

Príloha k žiadosti o akreditáciu

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.29.11.2019, v.04.03.2024 59.25 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 07/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 03/24
Stiahnuť
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 03/24
Stiahnuť
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-15 Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov 10/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 73/E Analýza a plán činnosti CO - EMAS 01/20
Stiahnuť
TL 206/E Oznámenie environmentálneho overovateľa v zmysle článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality

Kontakt na odborného garanta pre environmentálnych overovateľov

Ing. Renáta Kuťková; e-mail: renata.kutkova(@)snas.sk; mobil: +421 902 931 603

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky