Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: LIGNOTESTING, a.s.
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35 745 924
web: lignotesting.sk
Čl.č.reg.čl: 104
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
Tel.1: +421 905 584 715
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Tomáš Trebula, CSc.,
Funkcia: vedúci laboratória
Fax.: -
Email: trebula@lignotesting.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-331
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 15.07.2016 - Platnosť do 26.04.2017
Spôsobilosť na činnosť: mechanické, fyzikálno-chemické a chemické skúšky materiálov a výrobkov z dreva a na báze dreva, z kovu a plastov používaných v stavebníctve, otvorových výplní stavieb a lepidiel v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 15.07.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


© 2002-2018 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS