Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: LIGNOTESTING, a.s.
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35 745 924
web: lignotesting.sk
Čl.č.reg.čl: 104
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Certifikačný orgán certifikujúci produkty
Adresa: Technická 5, 821 04 Bratislava
Tel.1: 02 436 42 957
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Katarína Adamuščinová
Funkcia: vedúca certifikačného orgánu
Fax.: -
Email: adamuscinova@lignotesting.sk
 
Oblasť akreditácie: Subjekty certifikujúce produkty
Číslo osvedčenia: P-048
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 28.01.2016 - Platnosť do 28.01.2021
Spôsobilosť na činnosť: podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu stavebných výrobkov na báze dreva, požiarnych/dymotesných dverí, brán, kovaní, okien a ventilačných jednotiek na prirodzený alebo nútený odvod splodín horenia a tepla podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 28.01.2016
Poznámky:


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS