Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
Adresa: Dlhá 95, 010 01 Žilina
IČO: 36 369 284
web: www.vumza.sk
Čl.č.reg.čl: 015
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Skúšobné laboratórium EXAMINALA
Adresa: Dlhá 95, 010 01 Žilina
Tel.1: +421 41 7072118
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Martin Tomáška, PhD
Funkcia: vedúci skúšobného laboratória Examinala
Fax.: +421 41 5252002
Email: examinala@vumza.sk
 
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-064
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 15.02.2016 - Platnosť do 24.04.2019
Spôsobilosť na činnosť: skúšanie surového a sušeného mlieka, mliečnych výrobkov a potravín na chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 15.02.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS