Novinky z TSÚ

 • Upozornenie na falošný certifikát

  Upozorňujeme verejnosť, že spoločnosť Katkut Gubyn Group LLC. (Ukrajina) zneužila meno a značku TSÚ Piešťany, š.p.
  Viac info >>>

 • Projekt CASP 2019

  TSÚ Piešťany bolo jedným zo skúšobných laboratórií zúčastnených na projekte CASP 2019 organizovanom Európskou komisiou.
  Viac info >>>

 • Výberové konanie na rekonštrukciu vstupných priestorov

  Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh rekonštrukcie vstupu a vstupnej haly TSÚ Piešťany, š. p.
  Viac info >>>

 • Usmernenie ÚNMS SR č. č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020

  Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR.
  Viac info >>>

 • Výberové konanie na procesný a personálny audit.

  Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. dňa 25. februára 2020, vypisuje výberové konanie na procesný a personálny audit ekonomického oddelenia. Ponuky posielajte na email vyberovekonanie@tsu.sk. Uzávierka ponúk je 9. marca 2020. Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Crkoň +421 33 7957233

 • Zasadnutie pracovnej skupiny

  26. septembra 2019 sa v Soči konalo 6. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
  Viac info >>>