Kontakt

Kontaktný formulár


Overovací kód

Vaša správa

    * povinný údaj


Zoznam kontaktov


OBCHODNÉ ODDELENIE - PRVÝ KONTAKT
VEDENIE
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
Eva MATIOVÁ
Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa
ÚSEK CERTIFIKÁCIÍ, INŠPEKCIÍ A ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ing. Igor KURUC, CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
ÚSEK SKÚŠOBNÍCTVA
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne TSÚ
OBCHODNÉ ODDELENIE - CENOVÉ PONUKY
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia
Bc. Ivan SIKOMAS
Pracovník obchodného oddelenia
Mgr. Eva LIPTÁKOVÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
Mgr. Lucia KOLÁRIKOVÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
Zuzana KAŠUBA, DiS.
Pracovníčka obchodného oddelenia
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY COCV
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
Mgr. Denisa MAKAROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
Zuzana VAVROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
CERTICOS - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB a CERTITECH - CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA
Ing. Igor KADLEC
Vedúci CERTICOS, CERTITECH, INŠPEKČNÉHO ORGÁNU A OPO
Ing. Jaroslav KMENT
Administratívno-technický zamestnanec
Ing. Zlatica MICHÁLEKOVÁ VARGOVÁ
Administratívno-technický zamestnanec
INŠPEKČNÝ ORGÁN A OPO
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Peter PAGÁČ
Pracovník inšpekčného orgánu
Marián KOVÁČ ml.
Pracovník inšpekčného orgánu
Andrea HUDECOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
Marián KNAPEC
Pracovník inšpekčného orgánu
Ing. Alena KOSTELANSKÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
SKÚŠOBŇA TEPELNEJ TECHNIKY
Ing. Peter ORIHEL
Skúšobný technik
Ing. Jozef PILLÁR
Skúšobný technik
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik
Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
Roman ERTL
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV A STAVIEB
Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb a skúšobne tepelnej techniky
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik
Ing. Denis SAMKO
Skúšobný technik
Dušan MELICHER
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA STROJOV A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení a skúšobne RED a EMC
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik
Viliam MELÚCH
Skúšobný technik - elektro, EMC, inšpektor VTZ elektrických
Štefánia MELÚCHOVÁ
Pracovníčka skúšobne
Patrik ARVAY
Skúšobný technik
Patrik VAVRINEC
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA RED A EMC
Ing. Dušan VERNARSKÝ
Skúšobný technik
Ing. Matúš MAŤAŠ
Skúšobný technik
Martin SABO
Skúšobný technik
Ing. Ľuboš VANČO
Skúšobný technik
Ing. Katarína BARTOŠOVÁ, PhD.
Pracovníčka skúšobne
Enriko PIKUS
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA ELEKTRO A VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
Ing. Miroslav MARTINKO
Skúšobný technik
Ing. František MAYER
Skúšobný technik
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik
Zita BUBLAVÁ
Pracovníčka skúšobne
Ing. Jana ŠIDELSKÁ
Pracovníčka skúšobne
Ing. Daniel RUSNÁK
Skúšobný technik
Roman PLŠKO
Skúšobný technik
Milan KUČERKA
Skúšobný technik - spotrebný tovar, hračky
METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
Michal FERANEC
Pracovník laboratória
Daniel SEDLÁK
Pracovník laboratória
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
Ing. Barbora TURANOVÁ
Pracovníčka laboratória
Kristián VARGA
Pracovník laboratória
Ing. Marek MACEJKA
Pracovník laboratória
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória
Michal ĽUPTÁK
Pracovník laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Mária SVITKOVÁ
Vedúca ekonomického oddelenia
Božena VALOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Dana ŠALÁTOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Marta MACHÁČOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Daniela PAULÍKOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
ODDELENIE IT A HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Andrej KRALOVIČ
Vedúci oddelenia
Bc. Rastislav KARABA
Pracovník oddelenia
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
Kontakt v prípade ochrany osobných údajov (GDPR)