Novinky z TSÚ

Zasadnutie pracovnej skupiny

26. septembra 2019 sa v Soči konalo 6. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rosstandartu a jeho podriadených organizácií, Ruského exportného centra, inovačného centra Skolkovo, Úradu pre pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenského metrologického ústavu a Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

Na stretnutí pracovnej skupiny sa prvýkrát zúčastnili zástupcovia inovačného centra Skolkovo. Jeho riaditeľ Denis Nikitin diskutoval s našimi zástupcami o možnom rozšírení spolupráce v oblasti certifikácie inovatívnych a zdravotníckych zariadení.

Správa o výsledkoch práce pracovnej skupiny bola predložená v rámci plenárneho XX. Zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou, ktoré sa konalo 27. septembra 2019 v Soči.
  • TSÚ v TOP 10 firiem regiónu Trnavského kraja

    Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi UniCredit Bank, Deloitte a Bisnode.
    Viac info >>>

  • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

    V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
    Viac info >>>