Novinky z TSÚ

Zasadnutie pracovnej skupiny

26. septembra 2019 sa v Soči konalo 6. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rosstandartu a jeho podriadených organizácií, Ruského exportného centra, inovačného centra Skolkovo, Úradu pre pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenského metrologického ústavu a Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

Na stretnutí pracovnej skupiny sa prvýkrát zúčastnili zástupcovia inovačného centra Skolkovo. Jeho riaditeľ Denis Nikitin diskutoval s našimi zástupcami o možnom rozšírení spolupráce v oblasti certifikácie inovatívnych a zdravotníckych zariadení.

Správa o výsledkoch práce pracovnej skupiny bola predložená v rámci plenárneho XX. Zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou, ktoré sa konalo 27. septembra 2019 v Soči.
  • Upozornenie na falošný certifikát

    Upozorňujeme verejnosť, že spoločnosť Katkut Gubyn Group LLC. (Ukrajina) zneužila meno a značku TSÚ Piešťany, š.p.
    Viac info >>>

  • Projekt CASP 2019

    TSÚ Piešťany bolo jedným zo skúšobných laboratórií zúčastnených na projekte CASP 2019 organizovanom Európskou komisiou.
    Viac info >>>