Cenník služieb SNAS

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré zohľadňuje časové a personálne nároky na posudzovanie. SNAS komunikoval návrh Cenníka s ÚNMS SR, Horizontálnym akreditačným výborom a jednotlivými dotknutými subjektmi.

Po dôkladnej analýze údajov z Akreditačného informačného systému došlo k prehodnoteniu výšky sadzieb za akreditačné služby vrátane ročné poplatku za udržiavanie akreditácie; vo vzťahu k náročnosti posudzovania. V praxi to znamená pokles nákladov pre väčšinu akreditovaných subjektov s malým rozsahom akreditácie. Naopak pri akreditovaných subjektoch s veľkým rozsahom dochádza k nárastu nákladov na akreditačné služby. Po aktualizácii sú sadzby za vybrané akreditačné služby (akreditácia, reakreditácia, dohľad a ročný poplatok za udržiavanie) zobrazené v jednej tabuľke podľa oblastí akreditácie.

Nový spôsob výpočtu poplatkov za akreditačné služby bude SNAS aplikovať od 01.01.2022.

Názov Veľkosť Dokument
Cenník služieb SNAS (Účinnosť od 1.1.2022) 544.66 KB
Stiahnuť
Cenník služieb SNAS (Účinnosť od 1.8.2021) 456.89 KB
Stiahnuť