Oznamy pre inšpekčné orgány

Akreditácia inšpekčných orgánov

SNAS je od roku 2003 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti pre inšpekčné orgány. Akreditované inšpekčné orgány pracujú tak v regulovanej ako aj v neregulovanej oblasti (80 % subjektov). SNAS pri posudzovaní v oblasti regulovanej sfére spolupracuje s nasledovnými regulátormi. ÚNMS SR, MMŽP, MDV SR, DÚ, NIP a ÚKSUP. SNAS v spolupráci s ÚNMS SR akredituje za účelom notifikácie notifikované orgány podľa MSA-N/01. Hlavná spolupráca v oblasti autorizácie je s MDaV, a to pre oblasť technických služieb vozidiel, v oblasti prepravy nebezpečných vecí (ADR), v oblasti lodnej dopravy a v oblasti dopravy na dráhach (určené technické zariadenia). SNAS vykonáva tiež spoločné posudzovania s expertami z  ÚKSÚP, kde sa  posudzujú inšpekčné orgány ekologického poľnohospodárstva. SNAS podľa zákona č.124/2009 Z. z. Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci akredituje OPO (Oprávnené právnické osoby). 

SNAS je v zmysle Zák. č. 137/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 60/2011 Z. z. notifikačným orgánom pre subjekty poskytujúce oprávnenú inšpekciu v oblasti emisii.  

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre inšpekčné orgány je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 5, ktorá obsahuje obe tlačivá OA a TL606. 

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 5: Inšpekčný orgán, v.29.11.2019, v.30.9.2019 109.18 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice pre Inšpekčné orgány

MSA - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-09 Kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 04/23
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/23
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 04/23
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-I/02 Metodická smernica na akreditáciu MSAI/02: Aplikácia ISO/IEC 17020: 2012 na akreditáciu inšpekčných orgánov (ILAC-P15: 05/2020) 11/21
Stiahnuť
info
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov

Politiky SNAS na akreditáciu - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 12/22
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-09 Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Názov organizátora PT akreditovaného SNAS Informácie
INTERPROJECT Ltd.
https://inter-project.bg/en/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd.
https://ptsbg.eu/en/
PT Provider UCLSB Ltd.
https://ptprovider.sslsb.org/en/
Slovenská legálna metrológia (SLM)
https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania/
VUIS – CESTY, spol. s r. o.
http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
http://www.vuvh.sk/?lid=3

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní organizátori skúšok spôsobilosti

Zoznam vybraných kompetentných organizátorov skúšok spôsobilosti nájdete na našej webovej stránke: Organizátori skúšok spôsobilosti

Kontakt na odborného garanta

Ing. Stanislav Musil, CSc.; stanislav.musil(@)snas.sk; + 421 948 206 843

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky