Oznamy

Vydanie novej Politiky PL-59: Politika a postup pri posudzovaní poskytovateľov skúšok spôsobilosti podľa požiadaviek ISO/IEC 17043: 2023

Tento predpis určuje politiku a postup SNAS pri prechode na akreditáciu poskytovateľov skúšok spôsobilosti podľa požiadaviek revidovanej normy ISO/IEC 17043: 2023 publikovanej v máji 2023.

Účinnosť od: 20.10.2023

Akreditácia poskytovateľov skúšok spôsobilosti

SNAS je od roku 2019 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti poskytovateľov PT. V súlade s politikami EA a ILAC využíva SNAS akreditačné činnosti na zabezpečenie trvalého plnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej akreditačnej schémy ISO/IEC 17043. Poskytovatelia PT sú aktuálne SNAS akreditovaní v oblastiach: skúšobníctvo (potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, nápoje, kozmetika, palivá, voda, pôda, kaly, stavebníctvo, textil, chemické výrobky, ovzdušie v životnom prostredí, skúšanie meradiel mechanických veličín, odber vôd a stavebných materiálov) a kalibrácie (kalibrácie meradiel geometrických veličín, mechanických veličín, tepelno-technických veličín, meradiel a referenčných materiálov fyzikálno-chemických veličín, meradiel a mier elektrických veličín, frekvencie a času, zdravotnícke pomôcky - audiometre).

Podanie žiadosti o akreditáciu v oblasti poskytovateľov PT

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre oblasť poskytovateľov skúšok spôsobilosti je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 4.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 4: Poskytovateľ skúšok spôsobilosti - v.01.07.21, v.29.11.19 57.54 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu poskytovateľov PT

MSA - Poskytovatelia skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 07/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a poskytovateľov skúšok spôsobilosti 07/24
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu poskytovateľov PT

Politiky SNAS na akreditáciu - Poskytovatelia skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu poskytovateľov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
PL-59 Politika a postup SNAS pri posudzovaní poskytovateľov skúšok spôsobilosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17043:2023 10/23
Stiahnuť

Kontrolné otázky - Poskytovatelia skúšok spôsobilosti

Názov Veľkosť Dokument
Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17043: 2010 - PT 96.78 KB
Stiahnuť

Poskytovatelia skúšok spôsobilosti akreditovaní SNAS

Poskytovatelia Informácie
VUIS – CESTY, spol. s r. o.
http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM)
https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania.html
PT Provider UCLSB Ltd.
https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd.
https://inter-project.bg/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd.
https://ptsbg.eu/en/services/pt-provider/
Slovenský hydrometeorologický ústav
https://www.shmu.sk/sk/?page=2666

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

EPTIS Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní poskytovatelia skúšok spôsobilosti

Poskytovateľ Informácie
ATG s.r.o.
http://www.atg.cz
Biorad EQAS Veľká Británia
https://www.bio-rad.com/en-sk/p/cd?ID=1200
CompaLab
https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
CSlab
https://www.cslab.cz/
Český metrologický institut
https://www.cmi.cz/?language=cs
DRRR GmbH
https://drrr.de/en/proficiency-testing/
EMQN Veľká Británia
https://www.emqn.org/
Fine Finish Proficiency Testing Provider
https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
GenQA Veľká Británia
https://genqa.org/
China NIL Research Center for Proficiency Testing
http://english.nil.org.cn
IFA-Tulln
http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln
http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln
https://boku.ac.at/
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands
https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
ILT – Interlaboratory Test
https://ptinterlab.com/site/
INSTAND Nemecko
https://www.instand-ev.de/
Labquality Fínsko
https://www.labquality.com/
LGC Standards
https://www.lgcstandards.com/SK/en
NMi
https://www.nmi.nl
ORGREZ, a.s.
http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
http://interlabtest.com/
Randox Laboratories Limited, zastúpenie prostredníctvom dcérskej spoločnosti RANDOX s.r.o.
https://www.randox.com/riqas-external-quality-assessment/
RfB Nemecko
https://www.rfb.bio/
SEKK spol. s.r.o.
http://www.sekk.cz
Sigma-Aldrich RTC
https://www.sigmaaldrich.com/SK/en
Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
http://www.szu.cz/espt
Studio D – akustika s.r.o.
http://www.proficiencytesting.cz/seminare/
Umweltbundesamt GmbH
https://www.umweltbundesamt.at/en/...

Kontakt na národné akreditačné orgány susediacich krajín so SR s akreditačnou schémou podľa ISO/IEC 17043 pre poskytovateľov PT

Krajina Skratka národného orgánu Odkaz na webovú stránku
Česká republika CAI https://www.cai.cz/
Rakúsko AA https://akkreditierung-austria.gv.at/
Poľsko PCA https://www.pca.gov.pl/
Maďarsko NAH https://www.nah.gov.hu/hu/

Kontakt na odborného garanta poskytovateľov PT

Odborný garant: Ing. Stanislav Mikušínec; mobil: +421 948 893 169

Zástupca odborného garanta: RNDr. Lívia Kijovská, PhD.; mobil: + 421 902 931 600

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky