Členstvo v EA

SNAS JE RIADNYM ČLENOM:

  • EA od roku 1998. Táto regionálna organizácia v Európe združuje národné akreditačné orgány krajín EU, EFTA alebo kandidátskych krajín EU.
    Aktuálny zoznam členov je dostupný na stránkach EA.

Dokumenty EA

Dokumenty EA nájdete na webovej stránke EA   v zozname publikácií EA.

Názov Veľkosť Dokument
Vyhlásenie EA o pokračujúcom uznaní UKAS podľa EA MLA (PDF) 84.36 KB
Stiahnuť
EA-2/20 G: 2020 Poradenstvo a nezávislosť orgánov posudzovania zhody (PDF) 259.57 KB
Stiahnuť

Komunikácia EA k členom EA a orgánom posudzovania zhody v súvislosti s COVID-19

V dôsledku prepuknutia koronavírusu (COVID-19) a následných cestovných obmedzení stanovených vládami členských štátov, vo veľkej väčšine krajín sú výrazne ovplyvnené aj posudzovania a ostatné akreditačné činnosti. Najmä orgány posudzovania zhody (CAB) a vnútroštátne akreditačné orgány (NAB) sú nútené zrušiť alebo odložiť väčšinu svojich „in situ“ činností, ako sú posudzovania na mieste, audity, svedecké posudzovania a inšpekcie, a budú musieť riešiť situáciu, ako poskytovať svoje služby na diaľku. Ovplyvní to poskytované služby čo môže viesť k dočasnému nedostatočnému prístupu k určitým dodávkam alebo službám, ktoré bežne CAB dodávajú.

Za týchto okolností, hoci nie všetky uplatniteľné normy predpokladajú použitie techník vzdialeného posudzovania, vrátane posúdenia dokumentácie, a uznávajúc, že tieto techniky posudzovania nemusia vždy umožniť dosiahnutie takého výsledku, aký by bol dosiahnutý posudzovaním na mieste, EA odporúča používanie týchto postupov vždy, keď je to potrebné, ako náhradu alebo doplnenie posúdení na mieste.

EA však uznáva, že za určitých okolností, aby sa mohli poskytovať služby budú musieť NAB a akreditované CAB prijať neľahké rozhodnutie, ktoré by mohlo zahŕňať zastavenie poskytovania určitých služieb alebo dočasné odchýlenie sa, od určitých požiadaviek zahrnutých v normách alebo v akreditačných predpisoch.

Pri vzniku takýchto situácií, sú členovia EA aj akreditované CAB povinní konať zodpovedne, analyzovať riziko poskytovania služieb s odchýlkami od požiadaviek a neposkytovať ich, ak takéto odchýlky ohrozujú technickú platnosť tejto konkrétnej činnosti. EA tiež očakáva, že EA NAB a akreditované CAB budú konať s úplnou transparentnosťou, informovať dotknutých klientov o akejkoľvek zmene postupov a viesť záznamy odôvodňujúce prijaté rozhodnutia.

Akreditácia je medzinárodná aktivita, preto odporúčame NAB aj akreditovaným CAB navštíviť webové stránky ILAC a IAF, kde môžu nájsť užitočné informácie týkajúce sa aspektov globálneho vplyvu. Tieto informácie tiež obsahujú cenné informácie, týkajúce sa požadovaných prechodných období, ako je napríklad prechod laboratórií na ISO/IEC 17025: 2017.

Pokiaľ ide o činnosti vykonávané v regulovanej oblasti alebo v rámci osobitnej schémy, CAB musia získavať informácie od vlastníkov schém alebo príslušných orgánov o tom, ako by za týchto okolností mali pristupovať k činnostiam posudzovania zhody.

Keďže sa situácia neustále mení a rôzne krajiny prijímajú rôzne opatrenia na jej zvládnutie, akreditované CAB by sa mali obrátiť na svoje NAB a požiadať o objasnenie ďalších otázok.

EA bude pozorne sledovať vývoj koronavírusovej krízy, aby v prípade potreby podnikla ďalšie kroky a bude zverejňovať konkrétnejšie rady a relevantné informácie.

Na webovej stránke IAF nájdete bližšie informácie od IAF týkajúce sa Covid-19.

Na webovej stránke ILAC nájdete bližšie informácie od ILAC týkajúce sa Covid-19.


Rozsah a štruktúra EA MLA

Názov Veľkosť Dokument
Rozsah a štruktúra EA MLA - Rozsah a štruktúra EA MLA 111.84 KB
Stiahnuť
ROZSAH A ŠTRUKTÚRA EA MLA (PDF) 182.20 KB
Stiahnuť

EA a dopad BREXIT-u

Európska spolupráca na akreditáciu (EA) je asociácia národných akreditačných orgánov (NAB) v Európe. Je menovaná Európskou Komisiou ako Európska Akreditačná Infraštruktúra podľa Nariadenia (ES) č. 765/2008. Na základe Nariadenia (ES) č. 765/2008 by národný akreditačný orgán mal byť členom EA. UKAS, národný akreditačný orgán (NAB) Spojeného kráľovstva, je členom EA a signatárom Multilaterálnej dohody o EA (MLA). S vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, UKAS už nebude spĺňať kritériá členstva v EA, keďže nebude národným akreditačným orgánom v členskom štáte alebo kandidátskej krajine. EA vyjadrila dôležitosť zotrvania UKAS ako svojho člena, a to aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. EA teda upravila svoje stanovy a zaviedla možnosť prechodného obdobia, čo umožní UKAS zachovať svoje členstvo na ďalšie 2 roky. Počas tohto prechodného obdobia EA spoločne s UKAS analyzuje výsledky rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a následne upraví kritériá členstva v EA s cieľom zotrvania UKAS ako člena EA. Taktiež to znamená, že UKAS bude aj naďalej vzájomne hodnotený EA, aby si udržal status signatára MLA. Pre viac informácií o EA a EA MLA prosím navštívte našu web stránku https://europeanaccreditation.org/. Pre viac informácií o procese vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a dopad na akreditáciu UKAS, prosím navštívte web stránku Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/brexit_en .

Názov Veľkosť Dokument
Vyhlásenie EA o pokračujúcom uznávaní UKAS podľa EA ​​MLA, originálne znenie (PDF) 108.47 KB
Stiahnuť
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky