Akreditácia orgánov certifikujúcich osoby

Cerrtifikačný orgán certifikujúci osoby - príklad zvárači

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť organizácie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek definovaných v certifikačných schémach. Vlastná certifikácia spočíva v overení zhody odbornej spôsobilosti osôb so špecifikovanými požiadavkami.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje plnenie ustanovení aktuálnej verzie normy ISO/IEC 17024. Požiadavky normy ISO/IEC 17024 musia orgány certifikujúce osoby usilujúce o potvrdenie spôsobilosti vykonávať certifikáciu osôb plniť tak, ako je to špecifikované v príslušných povinných dokumentoch IAF, EA, v medzinárodných normách, alebo všeobecne platných dokumentoch medzinárodných organizácií ako aj v politikách a metodických smerniciach na akreditáciu vydaných SNAS.

SNAS od orgánu certifikujúceho osoby vyžaduje, aby vo svojom rozsahu akreditácie mal špecifikované okrem oblasti certifikácie, typu/kategórie činnosti, noriem a predpisov, ku ktorým zhodu hodnotí, aj certifikačné schémy a postupy na certifikáciu.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby zaradených do regulovanej sféry požaduje, aby certifikačné schémy, aplikované pri certifikácii osôb, dôsledne plnili požiadavky príslušnej direktívy EK alebo požiadavky príslušného nariadenia.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 8.  

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.29.11.19 (ZIP) 63.34 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 01/22
Stiahnuť
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 08/23
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 07/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-45 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu osôb v neakreditovanom režime 01/18
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 73/O Analýza a plán činnosti CO - Osoby 01/20
Stiahnuť
TL 12 Kontrolné otázky podľa EA-2/17: 2020 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 05/21
Stiahnuť
TL 218 Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17024: 2012 na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality

Kontakt na odborného garanta pre orgány certifikujúce osoby

Ing. Renáta Kuťková; e-mail: renata.kutkova(@)snas.sk; mobil: +421 902 931 603

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky